VPS:n tukisäätiö tilasi pro gradu -tutkielman ”Valmentajien käsityksiä roolistaan hyvinvoinnin edistäjänä”

 

VPS:n tukisäätiö tilasi pro gradu -tutkielman ”Valmentajien käsityksiä roolistaan hyvinvoinnin edistäjänä”

Ella Vuorenmaa esitteli pro gradu -tutkielman Valmentajien käsityksiä roolistaan hyvinvoinnin edistäjänä. Tutkielman tavoitteena oli selvittää, millaisena juniorivalmentajat kokevat roolinsa valmentamiensa lasten ja nuorten elämässä sekä heidän hyvinvointinsa edistämisessä. Lasten ja nuorten hyvinvointi ja hyvinvoinnin edistäminen on koko yhteiskuntaa koskettava asia. Vaasan Palloseuran tukisäätiö oli tutkimuksen tilaajana.

Tutkimusaiheen valintaan vaikuttivat tukisäätiön toive valmentajien kuulemisesta sekä Vuorenmaan oma kiinnostus jalkapalloa kohtaan ja historia lajin sekä seuran parissa. Tutkimuskohteena valmentajat ja keskittyminen hyvinvoinnin edistämisen kontekstiin toi tutkimukseen kuitenkin tarpeeksi etäisyyttä, jolloin tutkimuksen tekoon ei vaikuttaneet liikaa Vuorenmaan omat mielipiteet tai ennakko-oletukset.

VPS:n Tukisäätiötä edusti tiedotustilaisuudessa hallituksen puheenjohtaja Kalle Mattila.

- Vaasan Palloseuran tukisäätiöllä on kaksi eri tarkoitusta, joihin varoja saadaan käyttää. Yksi näistä on vähävaraisten nuorten harrastuksien tukeminen ja toinen juniorijalkapallon kehittäminen.

- Tämän gradun tilaamisen tavoitteena oli, että joku kuuntelee valmentajia heidän tehtäväkentästään ja niiden vaatimuksista, Mattila kertoo.

Vuorenmaan tutkimuksen mukaan osana kolmatta sektoria toimivilla urheiluseuroilla on merkittävä yhteiskunnallinen rooli lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistyössä. Urheiluseuroissa toimii lukuisia vapaaehtoisia valmentajia ja nykypäivänä myös kasvavissa määrin palkattuja päätoimisia valmentajia. Lasten ja nuorten parissa toimivat juniorivalmentajat kohtaavat valmennettaviansa parhaimmillaan useita tunteja viikossa.

-Tiivistelmässä esitettyjen asioiden lisäksi haastatteluissa keskusteltiin myös muun muassa siitä, miten juniorivalmentajat kokevat roolinsa ulkopuolisten silmissä. Aika ajoin myös eri medioissa on ollut havaittavissa erilaisia negatiivissävytteisiäkin juttuja valmentajista. Kuitenkin haastatellut valmentajat kokivat ulkopuolisten ajatusten heidän roolistaan olevan melko neutraali, lasten ja nuorten ’’liikuttaja’’.

-Yksi haastatelluissa esiin noussut asia oli se, että valmentajan ammattia etenkään juniorivalmentamisen piirissä ei välttämättä vielä tunnisteta. Oletuksena saattaa edelleen haastateltavien mielestä olla se, että valmentaja on automaattisesti jonkun pelaajan äiti tai isä. Todennäköisesti tämäkin tulee muuttumaan tulevaisuudessa, kun tietoisuus ympärillä lisääntyy.

VPS Junioreiden valmennusosaamisen kehittäjä Aleksi Pahkasalo:

- Tämä oli aika osuva ajankohta tälle tutkimukselle. Meillä oli viimeviikolla kaikkien valmennusosaajien kehittäjien kesken tapaaminen, jossa yritämme uuden palloliiton valmennuslinjan ja erilaisilla arviointilomakkeilla arvioida valmentajien innostavuutta, ja sitä kuinka iso rooli valmentajilla on siihen, että lapset heittäytyvät täysillä futikseen ja miten saamme aktiivisuus tason harjoituksissa ja pallonkosketus määrät mahdollisimman korkeaksi. Miten saamme lapset tekemään täysvauhtisia suorituksia harjoituksissa. Koemme että tämä kaikki on aika lailla valmentajien harteilla.

Tiivistelmä pro gradu -tutkielmasta Valmentajan käsityksiä roolistaan hyvinvoinnin edistäjänä_Tiivistelmä1.pdf

 

Otteluennakko: AC Oulu - VPS | Liigacup
Tervetuloa Vepsuun Lauri Vetri!
Image

Rantamaantie 6, 65100 Vaasa

puh. (06) 318 2970

toimisto (at) vepsu.fi

Toimiston aukioloajat: Ma-Pe klo. 10-12 ja 14-16

Image
© 2024 Vaasan Palloseura. | Powered by: RStudio