VPS aloitti uuden strategian kehittämistä

2020-03-1_20200314-131259_1 Janne Lindberg ja Satu Nieminen esittelevät yhden ryhmän johtopäätöksiä

VPS Juniorit ja VPS Oy järjestivät tiistaina 10.3. seuraillan joka toimi lähtölaukauksena tulevalle strategiatyölle. Rakenteilla on uusi strategia joka syventäisi yhteistyötä junioriseuran ja Oyn välillä. Jukka Vesalainen, KTT, Vaasan Yliopiston johtamisen yksikön strategisen johtamisen asiantuntija, tulee ohjaamaan strategian kehittämistä ja oli myös itse paikalla.

Vesalainen alusti hieman miksi strategiaa tarvitaan ja kuinka tänä päivänä luodaan strategia.

- Jotkut ehkä ajattelevat, että vain yritykset tarvitsevat strategian. Mutta myös urheiluseurat ja muut toiminnat hyötyvät siitä jos heillä on oma strategia, Vesalainen alusti.

- Ennen strategia oli ehkä kymmeniä, tai jopa satoja sivuja, pitkä dokumentti joista oli vaikea saada käsitystä. Nykypäivänä strategiat ovat yleensä lyhyitä ja ytimekkäitä, esimerkiksi sarjakuvan tai infografiikan muodossa, Vesalainen kertoi yleisölle.

Ilta eteni ryhmäkeskusteluina. Ensimmäinen keskusteluaihe käsitteli VPS Junioreiden ja VPS Oyn nykyisiä yhteistyökuvioita, ja mitä uusia yhteistyökuvioita voisi olla tulevaisuudessa.

Seitsemän ryhmää, jotka koostuivat 5-7 henkilöstä, esittelivät hyvin samankaltaisia esimerkkejä siitä miten yhteistyö toimii tänä päivänä, ja kuinka jatkossa voisi kehittää seurojen välistä yhteistyötä. Tämän jälkeen Vesalainen kommentoi hieman käytyä keskustelua.

- Voin todeta esitelmien perusteella että nykyinen yhteinen strategia ei välttämättä ole ollut kovin selvä. Joku mainitsi sen, että strategia pitäisi olla läsnä myös jokapäiväisissä keskusteluissa, muuten se unohtuu, Vesalainen totesi.

- On selvää, että strategiasta on oltava fyysinen laatimus, mutta jotta se voidaan toteuttaa se on oltava mukana myös kahvipöydässä.

Seurasi vielä toinen ryhmäkeskustelu, missä VPS Junioreiden strategia 2018-20 käytettiin alustana. Tehtävä oli löytää osa-alueita missä seura on onnistunut, ja miltä osa-alueilta löytyy vielä parannettavaa. Yhteinen näkemys oli että iltapäivätoiminta on onnistunut ja pelaajapolku on parantunut.

Ville Kauppinen, VPS Junioreiden puheenjohtaja, totesi Christian Sundin kanssa että edustusjoukkueen mukana on nykyään selvästi enemmän pelaajia kuin kymmenen vuotta sitten.

VPS Junioreiden järjestämä iltapäivätoiminta ja Junnuliiga liikuttaa monta lasta Vaasan alueella. Kynnys mukaan tulemiseen on matala, ja tämä on luonnollisesti hyvä asia yhteiskunnalle yleisellä tasolla.

Yksi kysymys joka nousi esille oli miten Vepsulaisen tunnistaa. Olisi tärkeää että jokainen voi tuntea olevansa osallinen, ja ylpeä siitä, että on osa Vepsuperhettä. Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että VPS-perhe on ja olisi myös jatkossa avoin kaikille.

Vesalainen totesi, että tiistain keskustelut loivat varmasti hyvän pohjan strategiatyöhön. Strategiatyössä missio, arvot ja kulttuurit tulevat varmasti olemaan keskeisiä aiheita.

Vesalaisen esitteli miten strategiatyö konkreettisesti etenee.

  1. Kartoitus ja analyysi
  2. Parannettavat osa-alueet
  3. Ydinotsikoiden valitseminen
  4. Käyttöönotto
  5. Seuranta ja ylläpito

Lopuksi Vesalainen totesi, että nimenomaan yhteisen strategian luominen on haastavaa. Sisäisten strategioiden luominen on aina huomattavasti helpompaa. Täten on tärkeää ensin luoda rajapinta jotta saadaan selvät kaavat miten strategiaa lähdetään kehittämään

VPS Junioreiden toiminnanjohtaja Joni Keturi on tyytyväinen ensimmäiseen strategiakokoontumiseen.

- Tämä oli hyvä startti VPS:n strategiatyölle. Saimme laajasti tietoa koko seurayhteisöltä tulevan strategian pohjaksi. Jatkamme työtä jo ensi viikolla, kun VPS Junioreista ja VPS Oy:sta koottu strategiatyöryhmä kokoontuu Vesalaisen johdolla ensimmäistä kertaa, Keturi tiivistää.

VPS juniorförening och VPS Oy anordnade tisdagen den 10.3 en workshop som startskott för ett strategiarbete som ska fördjupa samarbetet mellan parterna. Jukka Vesalainen, doktor i ekonomi, från Vasa Universitet ska handleda strategiarbetet var också på plats.

Vesalainen redogjorde lite för grunden bakom att ha en strategi, och hur de i dagsläget utformas.

- I grunden så kanske man tänker att endast företag behöver strategier. Men även idrottsföreningar och andra institutioner behöver sina egna strategier, inledde Vesalainen.

- Förr var oftast en strategi ett tio-, om inte hundratal sidor långt dokument som är ganska svårt att greppa. Nuförtiden går man allt mer mot grafisk presentation, det kan vara en seriestrip eller ett infogram, berättade Vesalainen.

Efter det inleddes gruppdiskussioner kring hur VPS juniorförening och VPS representationslag samarbetar för tillfället och hur man kunde utveckla samarbetet.

De sju grupperna med 5-7 personer vardera hade väldigt liknande bild av hur det fungerar idag, och vad man i framtiden kunde jobba vidare på. Efter att samtliga grupper hade presenterat så kommenterade Vesalainen diskussionen.

- Det jag kan konstatera utöver presentationerna är att strategin kanske varit diffus och oklar. Som någon nämnde är det viktigt att strategin skall finnas med i de dagliga diskussionerna, annars glöms de bort, konstaterade Vesalainen.

- Givetvis skall en strategi även finnas konkret, men för att den ska gå att förverkliga så bör de alltid vara närvarande.

Den första gruppdiskussionen följdes av ytterligare en där grupperna skulle plocka fram saker som lyckats och inte lyckats i VPS juniorförenings strategi för 2018-20. En stark gemensam nämnare var att eftermiddagsverksamheten och spelarstigen lyckats.

Ville Kauppinen, ordförande i VPS juniorförening, konstaterade tillsammans med Sund att situationen är betydligt bättre än för tio år sedan när det kommer till spelare från de egna leden i representationslaget.

Eftermiddagsverksamheten och Junnuliiga som VPS juniorförening ordnar berör många barn i Vasa. Det sänker också tröskeln för att motionera, vilket givetvis är bra för samhället i allmänhet.

Ett frågetecken som dök upp var hur man definierar en VPS:are, och hur man ska kunna få alla att känna stolthet över att spela, träna, eller på annat sätt vara en del av VPS-familjen. Alla var dock överens om att alla fortsatt skall ha en möjlighet att känna sig som en del av VPS-familjen.

Vesalainen konstaterade att diskussionerna på tisdagen säkert kommer vara en bra grund för att bygga upp en mission, värde och kultur som är viktiga delar i strategin.

Vesalainen stakade upp en trappa för hur strategin skall byggas upp.

  1. Kartläggning och analys av hur det ser ut i dagsläget
  2. Plocka fram de delområden man vill förbättra eller göra på andra sätt
  3. Välja kärnfaktorerna i strategin
  4. Implementera de faktorerna man kommit överens om
  5. Följa upp och rätta till dem vartefter

Slutligen konstaterade Vesalainen att det är lätt för VPS juniorförening och VPS Oy att skilt lägga upp interna strategier, men utmaningen ligger alltid i att få två parter att hitta och följa en gemensam strategi. Således är det viktigt att skapa en form av gränssnitt för att kunna ta arbetet vidare.

VPS juniorförenings verksamhetsledare Joni Keturi är nöjd med startskottet på strategiarbetet.

- Detta var en bra start på VPS strategiarbete. Vi fick bra med information från alla håll i föreningen för att kunna sätta grunden för en ny strategi. Vi kommer fortsätta redan nästa vecka, då en utvald grupp från VPS juniorförening och VPS Oy kommer sammanträda för första gången under Vesalainens ledning, sammanfattar Keturi.

Koronavirus vaikuttaa Vepsun toimintaan
Toimistolla uusi kasvo

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vepsu.fi/

Rantamaantie 6, 65100 Vaasa

puh. (06) 318 2970

toimisto (at) vepsu.fi

Toimiston aukioloajat: Ma-Pe klo. 10-12 ja 14-16

Image
© 2021 Vaasan Palloseura. | Powered by: RStudio